profile

Ahmed Alarieqi

Skills

Social Media

SEO

Testen en Kwaliteitszorg

HRM & Coaching

Languages

Awards

Activities

About

Education

Human Resource Management

July 2014 - July 2014

Experience

SogetiLabs Member

Sogeti

July 2014 - April 2015

Sogeti Labs is een netwerk van meer dan 120 Sogeti Technology Leaders wereldwijd. Samen vertegenwoordigen zij de verschillende expertises van Sogeti: van embedded software, cyber security, simulation en cloud tot business information management, mobile apps, analytics, testing en de Internet of Things. Sogeti Labs geeft inzicht en inspiratie doormiddel van artikelen, presentaties en video's die via de verschillende kanalen van Sogeti Labs gepubliceerd worden. Ahmed schrijft regelmatig artikelen en blogs over Kwaliteitszorg, Digital Transformation en digitale technologie. Hiernaast ondersteunt hij bij het vergroten van de zichtbaarheid van Sogeti Labs op internet en sociale media.

Kwaliteitsconsultant / Testcoördinator

Kadaster

July 2014 - April 2015

In dit project is Ahmed begonnen als tester. Hij heeft verschillende rollen vervuld in verschillende subprojecten: tester, kwaliteitsconsultant, testcoördinator en informatie analist.

Test & Kwaliteit Specialist

Sogeti

June 2013 - April 2015

Ahmed heeft binnen Sogeti een snelle groei meegemaakt. Hij is een ambitieuze professional die resultaten behaalt en deze zichtbaar maakt. Binnen Sogeti heeft Ahmed met succes deelgenomen aan verschillende initiatieven en projecten.

Toezichthouder (Vicevoorzitter) – Raad van Toezich

ISA

May 2012 - April 2015

Binnen deze onderwijs stichting is Ahmed lid van het Raad van Toezicht. De stichting heeft drie basisscholen in Amsterdam. Het RvT is belast met het toezicht op het besturen van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen door het dagelijks bestuur. Als toezichthouder vervult Ahmed in beginsel drie taken: toezichtstaak, werkgeverstaak en adviestaak. Hiernaast heeft Ahmed als aandachtsgebied HRM & organisatie. Onderdeel van de taken die Ahmed uitvoert is het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het dagelijks bestuur. Verder is Ahmed de vicevoorzitter van het RvT en is hij regelmatig de voorzitter van de bestuursvergaderingen.

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved