profile

Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, 12345, Vietnam

Skills

Ngoại ngữ

Lập trình

Làm việc nhóm

Nhiếp ảnh

Experience

Sinh viên

Đại học FPT , Hà nội

January 2009 -

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved