profile

Thành Nguyễn Tiến

Hà Nội, Việt Nam

Skills

Internet, website thương mại điện tử

Sử dụng Ms word, power point, máy tính

Giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm

Education

Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Quản Trị Kinh Doanh , Quản Trị Kinh Doanh

October 2011 - October 2011

PTTH Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội

June 2007 - June 2007

Experience

Kiến tập tại Phòng Nhân sự

Agribank chi nhánh Hà Tây , Hà Đông, Hà Nội

July 2010 - August 2010

Assistant
Documents
Tự kinh doanh trực tuyến

Ngành hàng thời trang, túi xách , Toàn quốc

February 2009 - January 2010

Kinh doanh trực tuyến các mặt hàng thời trang, túi xách thông qua một số website thương mại điện tử chính là www.enbac.com và www.muare.vn

Management
customer services
Sale

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved