profile

Tuấn Minh Hoàng

Hà Nội, 84, Vietnam

Skills

Cẩn thận

Làm việc nhóm

Độc lập

Khả năng quản lý

Education

Đai học Thủy Lợi - Hà Nội

Thạc sỹ kỹ thuật công trình , Thạc sỹ kỹ thuật công trình

December 2011 - December 2011

Đai học Thủy Lợi - Hà Nội

Xây dựng công trình , Xây dựng công trình

June 2002 - June 2002

Experience

Kỹ sư Thủy công

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 , Hà Nội

July 2002 - October 2011

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1) là công ty hàng đầu của Việt Nam chuyên về thiêt kế điện, gồm thủy điện, nhiệt điện, đường dây truyền tải, công trình trạm.

Work
Job
Computer

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

N/A

Commute

Relocate

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved