profile

Nguyễn Hải Toàn

Thất nghiệp

Vietnam

Skills

Thuyết phục

Giao tiếp

Trình bày

Education

Đại học Nông Lâm TP HCM

Bất động sản , Bất động sản

August 2012 - August 2012

Đại học Nông Lâm TP HCM

Quản lý đất đai , Quản lý đất đai

August 2012 - August 2012

Experience

Nhân viên kinh doanh BĐS

Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn

March 2012 - July 2012

Tìm kiếm khách hàng, phát triển kinh doanh.

Kinh doanh
ex: Gardening
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Paid Vacation

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved