profile

Ivana Krulj

nastavnik fizike

OŠ " Đura Jakšić" Ćuprija, Srbija

Skills

stručna znanja

komunikativnost

pedagoške veštine

informatička pismenost

About

Rodjena 1974. u Paraćinu. Osnovnu školu, gimnaziju, fakultet i poslediplomske studije završila u Nišu. Kao nastavnik fizike zaposlena u osnovnoj školi u Ćupriji sa položenim stručnim ispitom.Rad sa decom smatram i profesionalnim i životnim pozivom.

Education

PMF u Nišu

magistar fizičkih nauka , magistar fizičkih nauka

July 2009 - July 2009

PMF u Nišu

Diplomirani fizičar , Diplomirani fizičar

September 2001 - September 2001

Matematička gimnazija

June 1992 - June 1992

Experience

ŠOZ "Milutin Milanković" Jagodina

September 2008 - January 2011

Iskustvo u radu sa učenicima koji inicijalno nisu posedovali sklonosti ka učenju fizike značajno je u pogledu otkrivanja potrebe ako ne i nužnosti za stvaranjem atraktivnijih načina organizacije časova, otkrivanjem internet resursa koji bi gradivo učinili jednostavnijim za razumevanje, kao i sadržaja koji bi dodatno ukazivali na značaj izučavanja fizike u medicinskoj školi. bavljenje ličnošću učenika posebno je ostvarivano kroz intenzivnu saradnju sa roditeljima, posredstvom tzv učeničkih pasoša u kojima se jednom nedeljno pismeno analizira učenje, ponašanje i aspekti razvoja ličnosti učenika.

neposredan rad sa učenicima
kontakti sa rtoditeljima
rukovodjenje stručnim aktivom
OŠ "Đura Jakšić" Ćuprija

January 2003 - January 2012

U ovoj školi osim redovne, dodatne i dopunske nastave, i priprema za takmičenje, ostvarivala sam rad sa učenicima kroz nekoliko sekcija, kroz organizovanje oglednih časova, posete izložbama, muzejima. posebno ističem organizaciju literarnih i likovnih konkursa na teme iz gradiva nastave fizike.

Neposredan rad sa decom
Planiranje nastave i vannnastavnih aktiv
Stručno usavršasvanje
OŠ "Vuk Karadžić" Ćuprija

January 2002 - January 2003

Jednogodišnji rad u ovoj školi doneo mi je osnovu za preispitivanje uloge nastavnika jer je bilo rečio radu u područnom odeljenju u obližnjem selu u kome je socijalni, kulturni i ekonomski nivo populacije bio na niskom nivou. Značaj tog početnog iskustva odnosi se na uspostavljanje uloge nastavnika kao komunikatora i kreatora tolerantne atmosfere.

eposredan rad sa učenicima
Administrativni poslovi
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Paid Vacation

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved