profile

Trần Vũ Minh Đức

80/89, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Skills

Làm việc nhóm

Phân tích công việc

Kỹ năng mềm

Xử lý tình huống

Languages

Awards

Activities

About

Education

Trường Đại học CNTP Tp.HCM

Ngành Công nghệ sinh học , Ngành Công nghệ sinh học

March 2015 - March 2015

Trường THPT Gò Vấp

June 2010 - June 2010

Experience

Kỹ thuật viên Xét nghiệm thực tập

Bệnh viện Chợ Rẫy , Thành phố Hồ Chí Minh

February 2014 - April 2014

Trong quá trình thực tập được các cán bộ quản lý đánh giá cao về các kỹ năng mềm như: giao tiếp tốt, hòa đồng với mọi người... và các kỹ năng chuyên ngành.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Gym

N/A

Commute

Relocate

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved