profile

KCN Tran Anh Phu

KCN Trần Anh Tân Phú

Duc Hoa

kcntrananhtanphu@protonmail.com

0888289678

Skills

Leadership

real estate

Retail Sales

Languages

Vietnam

About

KCN Trần Anh Tân Phú là dự án đánh dấu sự chuyển hướng của Tập đoàn Trần Anh Group sang phân khúc bất động sản công nghiệp. Hoà cùng xu hướng phát triển công nghiệp của khu vực Tân Phú, Đức Hoà, Long An. KCN nằm trong khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Education

Stonehenge

BA , Marketing

May 2013 - February 2017

Experience

Marketing

Tập Đoàn Trần Anh Group , Long An, Việt Nam

April 2007 - Present

Tập Đoàn Trần Anh Group (tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An, tên tiếng anh là TRAN ANH GROUP JOINT STOCK COMPANY), v

Sales
Lead
HR
KCN Trần Anh Tân Phú

Tập Đoàn Trần Anh Group

Workplace personality

100+

Company Size

8

Day Length

5-25

Team Size

Quiet

Noise Level

Business Casual

Dress Code

Benefits

Work from home

Annual Bonus

Relocate

$10,000 - $50,000

Salary

Full-time

Shift