profile

Lương Thị Kim Oanh

Nhân viên

TP. HCM, Việt Nam

Skills

- Tinh thần ham học hỏi, nhiệt tình

- Kỹ năng giao tiếp tốt,

- Thành thạo Microsoft Office, Internet

- Có khả năng tiếp thu nhanh, sáng tạo

Languages

Awards

Activities

About

Education

Experience

- Giao dịch viên

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội , - TP. Hồ Chí Minh

January 2014 - April 2015

-Các công việc chính và thành tích đã đạt được: - Chịu trách nhiệm tư vấn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Thực hiện các giao dịch phục vụ khách hàng tại quầy giao dịch: mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, thu, chi tiền, ủy nhiệm chi... - Thực hiện các giao dịch tiền mặt cho khách hàng. - Chịu trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản khách hàng và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của khách hàng giao dịch theo quy định. - Chấm và đóng chứng từ: chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp ban đầu hồ sơ khách hàng và đóng chứng từ cuối ngày. - Hỗ trợ khách hàng lập chứng từ, tiếp nhận chứng từ của khách hàng. - Chăm sóc, tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng, cung cấp các sản phẩm mới của ngân hàng đến khách hàng….; - Chăm sóc, duy trì các khách hàng hiện có và phát triển các khách hàng mới.

- Giao dịch viên

- Ngân hàng TMCP Bắc Á , - TP. Hồ Chí Minh

August 2013 - December 2014

- Chịu trách nhiệm tư vấn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Thực hiện các giao dịch phục vụ khách hàng tại quầy giao dịch: mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, thu, chi tiền, ủy nhiệm chi... - Thực hiện các giao dịch tiền mặt cho khách hàng. - Chịu trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản khách hàng và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của khách hàng giao dịch theo quy định. - Chấm và đóng chứng từ: chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp ban đầu hồ sơ khách hàng và đóng chứng từ cuối ngày. - Hỗ trợ khách hàng lập chứng từ, tiếp nhận chứng từ của khách hàng. - Chăm sóc, tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng, cung cấp các sản phẩm mới của ngân hàng đến khách hàng….; - Chăm sóc, duy trì các khách hàng hiện có và phát triển các khách hàng mới. - Chịu trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện rủi ro/tiềm ẩn rủi ro.

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved