profile

Љубица Лалић

дипломирани биолог

Београд, Србија

Skills

ИКТ у настави

координаторске и организационевештине

Education

Дипломирани биолог

2000 - 2000

Experience

Наставница биологије

Шеста београдска гимназија , Београд

September 2005 - January 2012

Редовни облици наставе, одељенско старешинство, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, члан Тима за маркетинг, сарадник на уређивању сајта школе, ментор ученицима на такмичењима, редовни члан Комисије за израду Плана рада школе и Извештаја о раду школе, Комисије за упис и формирање одељења.

Редовна настава
Стручни тимови
ваннаставне сктивности
Наставница биологије

ОШ "Веселин Маслеша" , Београд

September 2003 - August 2005

редовна настава, одељењско старешинство, еколошка секција, педагошки колегијум

редовна настава
еколошка секција
педагошки колегијум
Наставница биологије

ОШ "Бора Станковић" , Београд

September 2003 - August 2005

редовна настава

редовна настава
ex: Gardening
ex: PHP
Стручни сарадник

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду , Београд

October 2000 - June 2003

Самостално вођење практичне наставе и практичног дела испита; креирање електронских наставних материјала; учешће у изради приручника за вежбе; учешће у научно-истраживачком раду катедре из области ендокринологије и имунологије.

практична настава
научно-истраживачки рад
креирање материјала за наставу

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2021 Kinzaa.com. All rights reserved