profile

phạm luyến

Skills

Microsoft Word

Excel

team work

Enghlish

Experience

Gia sư cho học sinh trung học và phổ thông

, Hà Nội

March 2013 - May 2015

Miêu tả công việc : • Truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. • Giúp các em tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn trong môn học. Để biết thêm thông tin: • Mrs. Nhinh • Số điện thoại: (+84) 97 443 4379 Kinh nghiệm tích lũy: Qua quá trình giảng dạy cho các em học sinh, em rút ra được kinh nghiệm cho bản thân:  Cách truyền đạt dễ hiểu.  khả năng làm chủ bản thân.  linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống có thể xảy ra.

ex: Management
ex: Gardening
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved