profile

Maja Seguljev

maja.seguljev@yahoo.com

045 1234787

Skills

organizator

editoring

internet

MS Ofice

About

Cilj je učiniti obrazovanje kreativnim, a djake motivisanim. Korišćenje informacionih tehnologija je samo još jedan korak ka tom cilju.

Education

Magistar filoloških nauka

June 1992 - June 1992

Experience

Osnovna škola "Jelena Ćetković"

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić"

January 1992 - January 2012

Od 1992. do 1994. radim u obe škole istovremeno. Od 1995. godine radim samo u OŠ "Jelena Ćetković".

Obrazovanje
Upravljanje i vaspitanje
administracija

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved