profile

Max van Kelegom

Strategisch Beleidsdadviseur

Maarssen, Nederland

Skills

Beleidsadviseur

Ervaring

Kennisoverdracht

Denkadviseur

Experience

Voorzitter werkgroepen Handboek Wegontwerp

CROW

August 2010 - October 2011

Het Handboek Wegontwerp uit 2002 is aan actualisering toe. CROW heeft hiervoor een project ingericht met 4 werkgroepen: Basiscriteria, Regionale Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen. Van al deze werkgroepen ben ik voorzitter.

Strategisch Beleidsadviseur

Gemeente Hillegom

June 2010 - October 2011

Ik behartig de belangen van de gemeente Hillegom in regionale zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij gaat het vooral om strategische vraagstukken

adviseur

Regionaal Orgaan Verkeersveilighid Limburg

January 2009 - November 2010

Project: Natuurlijk Sturen in Limburg Product: maken Schetsboek met 9 voorbeeldsituaties en opstellen Programma van Eisen voor herinrichting van 2 locaties

adviseur

Gemeente Breukelen

January 2009 - June 2010

opstellen Verkeersvisie Kern Breukelen

projectleider N208; beleidsmedewerker verkeer

Gemeente Hillegom

January 2007 - August 2010

Werkgroep Voorbeeldenboek Plattelandswegen

CROW

January 2006 - January 2008

Strategisch Beleidsadviseur; directeur/eigenaar

VMC Beleids- en Procesmanagement

January 1994 - October 2011

Ik begeleid opdrachtgevers bij het ontwikkelen strategie├źn, beleidsplannen en besluitvormingsprocessen op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved