profile

Trần Ngọc Vân

Admin Staff

Hanoi, Vietnam

Skills

English

Admin & Assistance

Microsoft Office

Marketing

Languages

Awards

Activities

About

Con ong chăm chỉ, tỉ mỉ cầu toàn Vui vẻ hòa đồng, thân thiện có em Làm việc hết sức, chơi phải giữ mình Ai nói nghiêng ngả, em nhận tiến mau

Education

Academy of Journalism

English , English

June 2013 - June 2013

Academy of Journalism

Journalism , Journalism

May 2011 - May 2011

Nguyen Trai- Ba Dinh

May 2009 - May 2009

Experience

Admin and Teacher Assistance

I Can Read English System Vietnam , Hanoi

June 2013 - March 2015

Đánh vần tiếng Anh như tiếng Việt Phương pháp học tiếng Anh cho trẻ dễ dàng, thân thiện và gần gũi với tiếng mẹ đẻ

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

N/A

Commute

Paid Vacation

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved