profile

Ngạo Cuồng Tà

Hà Nội, Bắc Ninh

Skills

Chém gió

Làm Toán

Tán gái

Hát hò

Education

HSGS.Edu.Vn

June 2012 - June 2012

Experience

Moderator

MathScope.Org , Vietnam

November 2009 - January 2012

Chém gió
Học
Tán gái

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Paid Vacation

Copyright © 2021 Kinzaa.com. All rights reserved