profile

Nguyễn Xuân Hòa

Sinh Viên

Hồ Chí Minh, 70400, Vietnam

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức công việc

Kỹ năng thuyết trình

Education

Olivander

June 2011 - June 2011

Experience

Sinh Viên

Hutech University , HCM city

September 2011 -

Sinh viên năn 1. Khoa cao đẳng thực hành

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved