profile

Phạm Duy Hoàn

abc

Hà Nội, 22222, Vietnam

Skills

coder

Kinh nghiệm

Làm việc nhóm

Tiếng anh chuyên ngành

Education

Đại học mỏ địa chất

Công nghệ phần mềm , Công nghệ phần mềm

May 2012 - May 2012

Experience

Lập trình viên

Cty CP CPIT , Hà Nội

May 2011 - May 2012

Giải pháp phần mềm tốt nhất

HTLM/CSS
PHP
ASP.NET

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Child Care

Relocate

Paid Vacation

Copyright © 2021 Kinzaa.com. All rights reserved