profile

Rune Rimmereide Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

Oslo, Norge

Skills

Skriving

Kvalitet

Lagspill

Utforsking

About

Kommunikasjonsrådgiver og ydmyk hobbyskribent. Kaffedranker, pappa og økonom.

Education

Handelshøyskolen BI

PR og strategisk kommunikasjon , PR og strategisk kommunikasjon

November 2012 - November 2012

Experience

Kommunikasjonsrådgiver

Eksportfinans ASA , Oslo

May 2011 - January 2012

Bistå forretningsområdene i deres kommunikasjons- og markedsarbeid. PR og media. Tekstproduksjon. Web og nyheter. Selskaps- og finansiell kommunikasjon. Arrangementer og events. Intern kommunikasjon.

Selskapskommunikasjon
Skrive tekster
PR og media
Communication Advisor

Eksportfinans ASA

May 2011 - January 2012

- Business marketing and communication - PR and media - Writing texts - Web and news - Corporate and financial communication - Events - Internal communication

Senior Financial Controller (regnskapssjef)

Eksportfinans ASA , Oslo

January 2007 - April 2011

Fagansvar regnskap (IFRS), skatt, merverdiavgift og offentlig bankrapportering. Gjennomføringsansvar års- og kvartalsregnskap. Prosessforbedringer, kvalitetskontroll og utredninger. Hovedledd mellom selskapet og revisor. Rapportering til økonomidirektør, personalansvar for fire medarbeidere.

Personalledelse
Oppfølging av regelverk
Kvalitetskontroll
Senior Financial Controller

Eksportfinans ASA

January 2007 - April 2011

- Responsible for accounting, tax, VAT and public reporting - Yearly and quarterly financial statements and reports - Process improvements and quality control - Implementation of IFRS - Reporting to CFO, responsible for five employees

Associate

Ernst & Young AS , Bergen/Oslo

August 2001 - December 2006

Revisjon og relaterte oppdrag innen handel, tjenesteytende virksomhet, varetransport, persontransport, produksjonsvirksomhet, entreprenørvirksomhet, eiendom og helse. Utarbeidelse av prosjektplaner, koordinering av leveranser og kvalitetskontroll. Kontakt med kundens personale på ledelsesnivå. Oppfølging og veiledning av medarbeidere.

Senior Associate

Ernst & Young AS

August 2001 - December 2006

- Audits and related assignments in various industries, including professional services, passenger transport, trade and transport of goods, production, real estate, contracting and health - Preparation of project plans, coordination of assignments and quality control - Communication with clients' management - Guidance and assessment of junior associates

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2021 Kinzaa.com. All rights reserved