profile

Славица Јурић

библиотекар, наставник српског језика

Бачка Паланка, 21400, Србија

Skills

Стручна знања

Педагошка и методичка знања и вештине

Информатичка и дигитална писменост

Организаторске, комуникацијске вештине

About

Рођена сам у Бачкој Паланци, где сам завршила основну и средњу школу. Студирала и дипломирала српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету одбранила магистарски рад са темом из средњовековне књижевности и стекла академску титулу мр књижевних наука.Имам лиценцу за рад у настави (1993) и стручни испит у Народној библиотеци Србије за рад у библиотеци (2002).

Education

Филозофски факултет

мр књижевних наука , мр књижевних наука

July 2010 - July 2010

Филозофски факултет

професор српске књижевности , професор српске књижевности

May 1991 - May 1991

Гимназија "20. октобар"

June 1983 - June 1983

Experience

школски библиотекар, вероучитељ

ОШ "Свети Сава" , Бачка Паланка

September 2000 - January 2012

Током рада у школској библиотеци средила и ревидирала фондове, унела у електронске каталоге, види библиотечко-информациони центар школе; покренула и водила библиотечку секцију; установила и осмислила двогодишњу манифестацију дечији фестивал хлеба; администрира школску платформу за електронско учење и уређује школски веб-сајт и блог. Посебну пажњу посвећује професионалном развоу: аутор акредитованих семинара, потпредседник Друштва школских библиотекара Србије и уредник и администратор свих веб-места Друштва. У том периоду добитник награда на државном нивоу: Др Ђорђе Натошевић (2007) за иновације у образовању, Мина Караџић за најбољег школског библиотекара (2010), 1. и 2. награда на конкурсу Кретаивна школа (2008, 2009) 1 награда на европском Форуму иновативних наставника (2009), 1. награда менторисаном тиму ученика на Фестивалу креативности (медијска писменост, 2010), 1. две 3. и специјална награда на конкурсу Дигитални час (2011).

настава и ваннасатвен активности
културни и јавни живот школе
професионални развој
наставник српског језика

OШ "Свети Сава" , Бачка Паланка

September 1991 - September 2012

Током рада у настави од 5. до 8. разреда основала и водила новинарску и лингвистичку секцију, започела школски лист ТОН, установила Светосавске темате. На републичком такмичењу из српског језика била ментор ученицима који су освојили 1. награду (1997) и 3. награду (1995); четвороструки добитник наставничке Светосавске награде за најбоље ученичке колекције литерарних (трипут у Новом Саду, једном у Кикинди); добитник 2. републичке награде за руководиоца литерарно-новинарске дружине (Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1996) и БИГЗ-ове награде на републичком литерарном конкурсу (1993)

настава
ваннаставне активниости
културни живот школе

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Cafeteria

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved