profile

Tap Doan Tran Anh Group

Tập Đoàn Trần Anh Group tapdoantrananh.com.vn

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

tapfoantrananhlongan@protonmail.com

0888289678

Skills

real estate

Retail Sales

Languages

Vietnam

Vietnam

Awards

Chủ đầu tư bất động sản Khu vực Nam Bộ #1

Activities

Lavilla Green City

Phúc An City

West lakes golf & villas

West lakes golf & villas

Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia

Bao Ngoc Residence

Khu nhà ở kết hợp viện dưỡng lão Solar City

Phúc An Garden

KCN Trần Anh Tân Phú

Education

Đại học Stanford

Marketing , Marketing

July 2006 - January 2009

Experience

Tập Đoàn Trần Anh Group tapdoantrananh.com.vn

Trần Anh Group

Workplace personality

100+

Company Size

8

Day Length

5-25

Team Size

Medium

Noise Level

Business Casual

Dress Code

Benefits

Retirement

Health Care

Cafeteria

5 Mi

Commute

Relocate

Paid Vacation

$10,000 - $50,000

Salary

Full-time

Shift