profile

Thắm Hoàng Thị

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Skills

Hòa đồng, giao tiếp tốt

Lắng nghe, học hỏi

Soạn thảo, quản lý giấy tờ

Lên kế hoạch, làm việc nhóm

Languages

Awards

Activities

About

• Họ và tên: Hoàng Thị Thắm • Ngày tháng năm sinh: 20/08/1992 • Nơi sinh: ĐăkR’lấp, Đăk Nông • Địa chỉ thường trú: Nhân Cơ, ĐăkR’lấp, Đăk Nông • Chỗ ở hiện nay: Lê Văn Lương, Nhà Bè, tp HCM • Số điện thoại liên hệ: 01687 210 008 • Email: Thamht208@gmail.com

Education

Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh

Luật Hành Chính , Luật Hành Chính

August 2014 - August 2014

Experience

Nhân viên

UBND huyện ĐăkR'lấp, Đăk Nông , Đăk Nông

February 2015 - May 2015

- Quản lý công văn, tài liệu ra vào cơ quan. - Soạn thảo công văn, giấy tờ; gửi công văn đi các bộ phận. - Chịu trách nhiệm in, photo, scan tài liệu tại cơ quan. - Quản lý các trang thiết bị tại cơ quan, chịu trách nhiệm chi trả các hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet. - Làm sổ sách Bảo hiểm. - Tham mưu một số việc liên quan.

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Child Care

Relocate

Paid Vacation

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved