profile

Nguyen Xuan Thanh

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng trình bày

Kỹ năng xây dựng mục tiêu

Experience

Nhân viên kinh doanh

Trung tâm huấn luyện và đào tạo ASK (Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh) , Hồ Chí Minh

August 2008 - November 2008

Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng các sản phẩm về đào tạo (Các khóa học ngắn hạn về nhân sự, kinh doanh, marketing). Phối hợp với nhóm marketing thực hiện thành công buổi hội thảo “Sẵn sàng dự tuyển” tổ chức tại trường đại học Kinh tế TP HCM.

Lập kế hoạch kinh doanh
Làm việc nhóm
Ý tưởng bán hàng

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved