profile

Nguyễn Thị Thanh

Tài Chính

Đà Nẵng, Việt Nam

Skills

Kỹ năng bán hàng

Làm việc nhóm

Microsoft office

Kỹ năng giao tiếp

About

Nationality: Vietnamese Place of birth: Hà Tĩnh / Viet Nam Date of Birth: 05/08/1991 Gender: Female Marital status: Single Phone: 0932 585 122 Email: nguyenthithanhhvnh58@gmail.com Address : 640/11 Trưng Nữ Vương - Hải Châu - Đà Nẵng

Education

Cử Nhân Kinh tế

Học viện Ngân Hàng , Học viện Ngân Hàng

March 2014 - March 2014

Học Viện Ngân Hàng

March 2014 - March 2014

Experience

Chuyên viên tư vấn tài chính

Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng , Đà Nẵng

December 2014 - May 2015

retired

Tiếp xúc
Tư Vấn, Hướng dẫn
Chăm sóc, Hậu mãi
Kế Toán

Nhà Hàng Tùng Râu , Đà Nẵng

November 2014 - May 2015

retired

Kế Toán
Thống kê sản phẩm
Quản lý

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

Child Care

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved