profile

Timo Menke

Experience

Databasutveckling och mediaproduktion

Stiftelsen Filmfom

August 2006 - Present

Databasutveckling, webbansvarig och mediaproduktion: • Projektkoordinator för utveckling och implementering av Filmforms databas (FileMaker Pro) och integration på hemsidan • Under 2010/2011 webbansvarig för underhåll och uppdatering samt utskick av nyhetsbrev med utvärdering av statistik • Produktion av digitala submastrar och visningskopior för både referens- och distributionsarkivet enligt specifikation från mottagare (museer, konsthallar, curatorer) och in-house • Samordning av utredningar, rapporter och utvecklingsförslag inom EU-finansierat projekt för mediakonstportalen GAMA (http://www.gama-gateway.eu) • Utbildning av praktikanter och andra inbjudna i digitala verktyg och arbetsflöden • Drift- och underhållsansvar för lokalt nätverk med bl.a. backup, filserver, skrivare och övriga arbetsstationer • Planering och implementering av teknisk utrustning för mediaproduktionen enligt ovan som resulterade i en optimalt utrustad digital arbetsstation

Junior Lecturer / Adjunkt i konst

Konstfack

September 2004 - Present

Undervisning, verkstadsansvar och utveckling av ämnet (konst och rörlig bild): • Förbereda, strukturera och genomföra kurser, liksom handledning i ämnet rörlig bild • Enskild handledare (regelbundna ateljésamtal) för kandidater i konst med fokus på konstnärlig utveckling, pedagogisk problemlösning och personligt stöd. • Producera manualer och relevanta kompendier i bl.a. rörlig bild och ljud som används i undervisningen och för självstudier • Planera, budgetera, upphandla och implementera teknisk utrustning inom fältet video och ljud enligt tekniska och pedagogiska kvalitetskrav

Projektanställning mediaproduktion

Stiftelsen Filmform

July 2002 - August 2004

Kontorsuppgifter och mediaproduktion: • Producera digitala submastrar och visningskopior från olika original för både referens- och distributionsarkivet enligt specifikation/beställning från mottagare (museer, konsthallar, curatorer) • Drift- och underhållsansvar för lokalt nätverk med bl.a. backup, filserver, skrivare och övriga arbetsstationer

Amanuens

Konstfack

January 2001 - June 2001

Undervisning, verkstadsunderhåll i institutionens videolabb och utbildningsassistans • Genomföra enskilda kursmoment, liksom praktisk handledning vid behov • Stöd vid olika utbildningstillfällen, bemanning av lånecentral • Drift- och underhållsansvar för videolabbets arbetsstationer (installation, uppdateringar, etc.)

Frilansuppdrag utbildning inom rörlig bild

Timo Menke

January 2000 - August 2004

Konsultuppdrag med fristående kurser i rörlig bild, video och ljud på Musikhögskolan samt på institutionen för Konst och GDI på Konstfack, Stockholm

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved