profile

Linh Phạm Thị

Human Resource Management

Sơn La, Việt Nam

Skills

Task analysis

Management jobs

Office

Experience

About

Việc đào tạo và phát triển bản thân của nhân sự là một việc hết sức quan trọng trong bất cứ tổ chức; đơn vị; doanh nghiệp nào. Tuy nhiên việc phát triển nhân sự của doanh nghiệp thường vướng phải những vấn đề nan giải như: “sự thụ động trong vấn đề phát triển của nhân sự chỉ xảy đến khi doanh nghiệp đòi hỏi nhân sự cần phát triển bản thân để có thể thăng tiến hoặc bám trụ với môi trường làm việc; đôi khi doanh nghiệp không có nhu cầu thúc đẩy sự tối đa của bản thân nhân sự nếu không có lợi ích cho sự hoạt động và phát triển của công ty; trong khi đây là một quyền lợi cũng như nhu cầu hết sức chính đáng của nhân sự, bản thân nhân sự sau khi đã thỏa mãn với môi trường làm việc sẽ quên đi những yếu tố bấp bênh ngoài thị trường là những nguy cơ tiềm ẩn có thể phá vỡ đi tính ổn định của công viện hiện tại nên không chú ý tơi vấn đề phát triển bản thân, vì vậy dẫn tới hệ quả nếu có một biến động kinh tế xấu đồng nghĩa cả một hệ thống nhân sự bị khủng hoảng kéo theo sự khủng hoảng của doanh nghiệp…”

Education

Poly FPT

Human Resource Management , Human Resource Management

March 2015 - March 2015

Experience

Membership

January 0

ex: Management
ex: Gardening
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved