profile

Viet Xuan

Z4 cư xá Phúc Hải Biên Hòa Đồng Nai

Skills

lười biếng

chơi game

ăn chơi

học hành

About

ăn chơi làm biếng từ nhỏ

Experience

Học sinh trung học phổ thông

Trung học phổ thông Trấn Biên

September 2005 - May 2008

Học sinh trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo

September 2001 - May 2005

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

N/A

Commute

Relocate

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved