profile

Andrijanić Željko

nastavnik engleskog jezika

Kraljevo, 36000, Srbija

Skills

organizatorske i komunikacijske veštine

stručna znanja i metodika natave

poučavanje i učenje

informatička i digitalna pismenost

About

Rođen sam u Kraljevu gde sam završio osnovnu i srednju školu. Studirao sam i diplomirao 2002. godine na odseku za anglistiku na Filološkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Na istom fakultetu sam polagao ispit za licencu 2003. godine. 2010. godine upisujem specijalističke mater studije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Education

Filološki fakultet

Kosovska Mitrovica , Kosovska Mitrovica

February 2001 - February 2001

Filološki fakultet

Beograd , Beograd

Experience

prevodilac / korektor / sradnik

HYPHEN Greece / Klett

May 2010 - January 2013

Kao prevodilac i kao saradnik pojavljujem se prvi put u maju 2010 godine kada počinem da radim za Grčku izdavačku kuću HYPHEN (e-mail: t.hatzikos@hyphen.gr) . Moja zona odgovornosti se odnosila na tačnost prevoda na srpski jezik kao i redakcija same knjige koju HYPHEN sprema za srpsko tržište. Od februara 2012. nalazim se u timu za procenu češkog udžbenika za engleski jezik za srednje stručne škole, koji se sprema za srpsko tržište u izdanju izdavačke kuće KLETT (milan@klett.rs)

prevodilac
korektor
saradnik
predavač / organizator

ELTA / Britanski savet / Ministarstvo prosvete , gradovi Srbije

October 2007 - April 2013

Krajem leta 2007.održana je završna radionica za nastavnike engleskog jezika koji su već prošli specijalističku obuku i tada su promovisani u spoljne saradnike Ministarstva prosvete za stručno usavršavanje nastavnika engleskog jezika. http://sittprojectserbia.wetpaint.com/ http://elta.org.rs/new/2011/12/13/towards-better-understanding-4th-year-in-a-row http://elta.org.rs/new/2012/01/18/new-challenges-seminars/ koordinatorski posao sam preuzeo na sebe jer smatram da svojim dobrom komunikacijskim i organizacionim veštinama mogu da organizujem seminare u mom gradu i da samim tim pomognem kolegama u njihovom stručnom usavršavanju. http://elta.org.rs/new/about/coordinators/

predavač
organizator / koordinator
ex: PHP
nastavnik engleskog jezika

osnovne / srednje škole , Kraljevo

November 1999 - January 2013

Svoju radnu biografiju počinjem Osnovnoj školi "Branko Radičević" u selu Vitkovac pored Kraljeva gde krajem novembra 1999 ulazim prvi put u učionicu i shvatam sve teškoće i sve prednosti prosvetarskog hleba sa sedam kora. Početkom septembra 2001 prelazim sa poslom u,takođe ne tako daleko selo, Samaila u OŠ "Petar Nikolć" gde ostajem do 2004 god. , godine. Septembar 2004 me je dočekao rastrzanog na tri strane: OŠ "Olga Milutinović" Godačica , OŠ "Svetoyar Marković" U Kraljevu i naravno Umetnička Škola u Kraljevu koja je te godine i osnovana. Na mestu nastavnika engleskog jezika u Umetničkoj školi radim od samog osnivanja škole, od septembra 2004 godine. Na mesto bibliotekara raspoređen sam u septembru 2009 godine.

nastavnik engleskog jezika
ex: Gardening
ex: PHP

Workplace personality

100+

Company Size

12

Day Length

25+

Team Size

Loud

Noise Level

Formal

Dress Code

Benefits

N/A

Commute

Paid Vacation

Copyright © 2020 Kinzaa.com. All rights reserved